5 המפתחות לעסק מצליח

גיוס עובדים, ניהולם והשקעה בהם: שתפו את העובדים ביעדים ומטרות העסק. הגדירו לכל עובד יעד אישי לביצוע ומצאו דרכים לאפשר להם לצמוח עם החברה.

  • הקשיבו ללקוח ומצאו עבורו את הפתרון הטוב ביותר עבורו. היו יצירתיים וחשבו מחוץ לקופסא.

  • האצלת סמכויות: ברגע שיש צוות עובדים מנוסה ומקצועי, ניתן להאציל עליהם סמכויות ולהתפנות לניהול העסק מלמעלה.

  • תכנית עסקית: שתכיל את המטרות העסקיות והחזון של העסק, בעיות אפשריות שהעסק עלול להתמודד מולם והדרכים לפתרון. יש לבנות תקציב, בניית אסטרטגיה שיווקית, בניית מודל תמחור וקביעת נוהלי גביה.

  • ניהול תזרים מזומנים: אחד הכלים העיקריים לניהול העסק. תזרים מזומנים המנוהל בצורה נכונה ישקף את מצבו האמתי של העסק ויאפשר למנהלים לצפות מראש ולתכנן פעולות נכונות מראש.