5 המפתחות לעסק מצליח

גיוס עובדים, ניהולם והשקעה בהם: שתפו את העובדים ביעדים ומטרות העסק. הגדירו לכל עובד יעד אישי לביצוע ומצאו דרכים לאפשר להם לצמוח עם החברה.

  • הקשיבו ללקוח ומצאו עבורו את הפתרון הטוב ביותר עבורו. היו יצירתיים וחשבו מחוץ לקופסא.

  • האצלת סמכויות: ברגע שיש צוות עובדים מנוסה ומקצועי, ניתן להאציל עליהם סמכויות ולהתפנות לניהול העסק מלמעלה.

  • תכנית עסקית: שתכיל את המטרות העסקיות והחזון של העסק, בעיות אפשריות שהעסק עלול להתמודד מולם והדרכים לפתרון. יש לבנות תקציב, בניית אסטרטגיה שיווקית, בניית מודל תמחור וקביעת נוהלי גביה.

  • ניהול תזרים מזומנים: אחד הכלים העיקריים לניהול העסק. תזרים מזומנים המנוהל בצורה נכונה ישקף את מצבו האמתי של העסק ויאפשר למנהלים לצפות מראש ולתכנן פעולות נכונות מראש.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags