רכישת דירת מגורים באמצעות חברה בע"מ – האם כדאי?

במאמר זה נסקור את היתרונות והחסרונות של השקעה בדירת מגורים באמצעות חברה בע"מ לעומת השקעה ישירה של בעל המניות באופן פרטי.


היתרון המהותי (וכמעט היחיד) לרכישת דירה באמצעות החברה הוא החיסכון במס על הדיבידנד - הרווח שלאחר מס הנותר לחלוקה בחברה לבעל המניות.

המס על הדיבידנד לבעל השליטה הוא 30%. כך שאם בעל המניות מעוניין לרכוש הדירה במישור הפרטי יהיה עליו למשוך תחילה את הכספים מהחברה כדיבידנד ולשלם עליהם 30% מס, הסכום שנותר לרכישת דירת המגורים הוא 70% בלבד.

יתרון נוסף הוא שמירה על אותם זכויות בעלי מניות נוספים בחברה (ככל שקיימים) כאשר המטרה היא לרכוש את הדירה להשקעה באופן משותף, תהליך הרכישה והמימון על ידי החברה מקצרת הליכים בירוקרטיים עקב היות החברה ישות משפטית נפרדת.


ולהלן מספר חסרונות מהותיים:

  1. אין זכאות לתשלום מס רכישה מופחת ובד"כ מס הרכישה יהיה גבוה יותר בחברה.

  2. ההכנסה משכירות בניכוי פחת וריבית תהיה חייבת במס חברות (26.5%), יתרת הרווח לאחר מס נשארת "כלואה" בחברה, משיכה של יתרת הרווח מהחברה לבעלי המניות תחויב במס בשיעור של 30% (דיבידנד)

  3. אם בעל המניות הוא זה שיתגורר בדירה, החברה תחויב במס על דמי שכירות ראויים בהתאם למחירי השוק.

  4. בדר"כ החברה לא יכולה לקבל משכנתא ארוכת טווח כמו אדם פרטי, והריבית על הלוואה שתקבל החברה תהיה בשיעורים גבוהים הרבה יותר.


היתרון לרכוש את הדירה באמצעות החברה עם הון עצמי של 100% ולא 70% הוא מהותי ביותר ולעתים כדאי.


באמצעות תכנון מס נכון לפני ביצוע ההשקעה ניתן להגיע לתשלומי מס מינימאליים על דמי השכירות החודשיים בחברה.


משרדנו מתמחה במיסוי השקעות נדל"ן, פנו אלינו לקבלת ייעוץ אישי ומקצועי בטלפון מספר 077-7506-123 או לחצו על הלינק הבא, השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם תוך 24 שעות.

#השקעות #מס