רישום חשבוניות

על כל עסק לוודא שהחשבוניות אותן הוא רושם בספריו ומקזז את מע"מ התשומות - הינן תקינות, חוקיות , שמפיק החשבונית הוא עסק רשום במע"מ , ובעל אישורים תקפים.


תשומות של עוסק שקוזזו בספריו לא יוכרו אם מקבל החשבוניות לא ערך את כל הבדיקות על מנת לוודא שהחשבוניות הוצאו כדין העסק ואף יקבל קנס וספריו יפסלו אם לא פעל כאמור להלן:

  • יש לוודא שלעסק זה אישור על ניהול ספרים ממס הכנסה ואישור על ניכוי במקור.

  • יש לוודא שמבצע העבודה או מוכר הטובין הוא זה שהפיק את החשבונית .

  • יש לוודא שלאותו עסק קיימת תעודת עוסק מורשה , ושיש לתעודה זו תוקף עכשווי.

חשוב:

ניתן לבדוק רישום כל עסק ותקיפות האישורים שלו באתר האינטרנט של רשות המסים על יד הקשת מספר העוסק מורשה שלו וקבלת כל האישורים אליהם הוא זכאי.


לינק לבדיקת תוקף עוסק מורשה

https://www.misim.gov.il/emosek/wHzanatTik.aspx


לינק לבדיקת אישורי ניהול ספרים וניכוי מס במקור

https://www.misim.gov.il/gmishurim/firstPage.aspx