קצת על: תוכנית עסקית

מי מרגיש כעומד לפני מבוך כשנאמר לו שעליו להכין תכנית עסקית????


למה/מתי/איך - לפני הקמת עסק ובמהלך העסקים לצורך פיתוח העסק - מומלץ לקרוא:

להלן לינק למאמר מפורט בנושא תוכנית עסקית שנערך על ידי המרכז לטיפוח יזמות (מט"י)


במשרדנו רואי חשבון המתמחים בהכנת תוכניות עסקיות.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts