ניהול תזרים מזומנים נכון

ניהול תזרים הינו אחד הכלים העיקריים לניהול העסק.

תזרים מזומנים המנוהל בצורה נכונה ישקף את מצבו האמתי של העסק ויאפשר למנהל לצפות מראש ולתכנן פעולות שיצטרך לנקוט כדי למנוע "חורים בתזרים" שהנפילה לתוכם יכולה להסתיים ביכולת הישרדות העסק.


טיפים לניהול נכון של התזרים:

  • יש להגדיר עובד שיהיה אחראי על ניהול התזרים באופן קבוע ושישתמש במערכת ממוחשבת המסוגלת להפיק צפי תזרים מזומנים ברמה יומית.

  • תכנן תזרים מזומנים לטווח של שלושה חודשים ברמה יומית.

  • נתח את נתוני התזרים: יש לבצע איזון על ידי דחית תשלומים או הגדלת אשראי .

  • יש לנהל את תחזית ההכנסות ויעדי הגבייה ברמה יומית.

  • הגדר את הלקוחות הבעייתיים של העסק . ותזכר אותם בעניין הגבייה.

  • יש להפריד בין חשבון עסקי לחשבון הפרטי, בד"כ כשהעסק מממן הוצאות פרטיות לא מבוקרות מהחשבון העסקי נפגע תזרים המזומנים העסקי.

  • רצוי לשלוח את הצ'קים לספקים בסמוך ככל האפשר למועד התשלום. המנע ככל האפשר ממתן צ'קים דחויים מראש.

  • אם במהלך הניהול השוטף יתברר כי לא ניתן יהיה לעמוד בתשלומים המתוכננים שנקבעו מכל סיבה שהיא יש להקטין או לדחות אותם

#תזרים #טיפים