מתנות לחג כהוצאה מוכרת

לא פעם שואלים אותנו לקוחותינו על אופן הכרת הוצאת מתנות בעסק הניתנות בדרך כלל בחגים, באירועים, לעובדים, ללקוחות/ספקים ולמי שיש לנו קשרי מסחר עמו.


רשויות המס מתייחסות באופן שונה למתנות הניתנות לעובדים ולמתנות הניתנות ללקוחות או לאנשים שבקשרי מסחר עם נותן המתנה.


  • מתנות לעובדים: שי לחג או מתנה הניתנים לעובד בכסף או בשווה כסף נחשבים כתוספת שכר ועל העובד לשלם מס + ביטוח לאומי על גובה שווי המתנה.במידה והשווי כאמור נזקף בתלוש השכר של עובד, הוצאת המתנה כולה תוכר לצרכי מס.

  • מתנות לאירועים: מתנה הניתנות בשל אירוע אישי כגון חתונה, בר מצווה וכדומה, תוכר באופן מלא כהוצאה בעסק למרות שלא זוקפים שווי לעובד!!


אגב, שי לחג/מתנה הניתן ללקוח או לאדם הנמצא בקשרי מסחר עם העסק ייחשב כהוצאה בעסק עד לסכום של 210 ₪ לאדם (מצטבר שנתי) וללא צורך בניכוי מס במקור.


בשני המקרים לעיל יש לנהל רישום של מקבלי המתנה, האירוע בגינו היא ניתנה, התאריך והקשר העסקי עם מקבל המתנה.


כמובן שהחוק מתייחס למקרים נוספים בהם ניתנות מתנות, כגון לקרוב, לתושב חוץ, מתנות הניתנות במסגרת ועד עובדים ועוד.

#הוצאות #מס