הוצאות כיבודים

המון לקוחות שואלים אותנו מה נכלל בהוצאות כיבודים ומדוע ארוחה עסקית עם לקוח/שותף/ספק אינה הוצאה מוכרת לצרכי מס.


הוצאות לרכישת מזון ושתייה הן הוצאות פרטיות שאינן מוכרות בניכוי כיוון שהנן בבחינת צרכים בסיסיים של אדם לצורך קיומו, וללא תלות בייצור הכנסתו.


ניתן לחלק את הוצאות המזון והשתייה ל-3:

  • כיבוד קל בעסק: בתקנות מס הכנסה נקבע כי "כיבוד קל", משמעותו רכישת שתייה קרה וחמה, עוגיות וכדומה, שהוצאו במקום העסק בלבד, ויוכרו כהוצאות מוכרות. אולם גם אלו שכן, יוכרו בשיעור של 80% בלבד.

  • ארוחות עסקיות: ארוחות במסעדות וארוחות במקום העסק - אינן הוצאה מוכרת .

  • ארוחות לעובדים - הוצאות אלו יוכרו למעסיק באופן מלא במידה והמעסיק יזקוף שווי לעובד בתלוש השכר בגובה עלות הארוחה. (על העובד לשלם מס על שווי הארוחה שקיבל)

  • אירוח אורחים מחו"ל הנו היוצא מן הכלל לעניין זה. שכן, הוצאות בסכום סביר לאירוח אורחים מחו"ל, לרבות ארוחות, ובתנאי שביקור האורח מחו"ל הוא למטרות ייצור ההכנסה בעסק - יוכרו כהוצאות מוכרות


♥ טובים השניים ♥

אתם בני זוג שעובדים ביחד באותו עסק??? יודעים כמה מס אתם משלמים???

מזה שנים בני זוג שעבדו יחד בחברה/בעסק שבבעלותם ו/או הייתה תלות בהכנסתם נדרשו לדווח באופן מאוחד לרשויות המס.


מה הכוונה בחישוב מאוחד???

החישוב המאוחד יצר מצב מעוות של העמסת מלוא הכנסת שני בני הזוג על אחד מבני הזוג ובכך הביא לחבות מס גבוהה יותר.


בשעה טובה ולאור מספר פסיקות ו"מלחמות" עם רשות המיסים בבתי המשפט, החל משנת 2014 שונה החוק ונקבעו קריטריונים וכללים חדשים המאפשרים לבני זוג לעבוד יחדיו ולבצע חישוב נפרד כדלקמן:

  1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נחוצה לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף

  2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור.

  3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג - בית המגורים משמש דרך קבע את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור, נעשית בדירת המגורים.

  4. חשוב מאד לתכנן בצורה נכונה את עבודת בני הזוג וחלוקת ההכנסות ביניהם אם היא נעשית ביחד או באותו עסק.