איך לעבוד מהבית ולדרוש הוצאות בספרים

אין כמו לעבוד מהבית. נקודה.


לאחרונה יותר בעלי עסקים מחליטים לנהל את עסקיהם מהבית. גם אלו שיש להם משרד מעדיפים לעבוד חלק גדול מהזמן בבית. גם חוסכים בשעות נסיעה וגם נהנים מאווירה משפחתית.


בהתאם לפקודת מס הכנסה ניתן להכיר בהוצאות בעסק כל עוד הן משמשות לייצור הכנסות בעסק (למעט אם הוגבלו ו/או לא הותרו בפירוש).

כשהעסק מתנהל מהבית, בהחלט ניתן לראות בהוצאות הבית כהוצאות התורמות לייצור ההכנסה ולפיכך ניתן לדרוש אותן כהוצאה מוכרת לצרכי מס הכנסה ובתנאים מסוימים:

  • הוצאות שניתן להפרידן באופן ברור כמשמשים לצרכי העסק ללא כל הנאה פרטית - הוצאות אלה יוכרו במלואם (לדוגמא: רכישות ציוד וריהוט בדרך של הוצאות פחת, תקשורת או תחזוקה שוטפת הניתנת להפרדה.)

  • הוצאות שוטפות של הבית כגון חשמל, ועד בית, תקשורת, ארנונה, מים וכדומה, שלא ניתן להפרידם נקראות הוצאות מעורבות - הוצאות המשמשות גם לצרכים פרטיים, ניתן להכירן בשיעור החלק היחסי שבין גודל השטח המשמש לעסק לבין שטח הבית כולו, ניתן לרוב לקחת לצורך החישוב את החלק היחסי של מספר החדרים בבית.

  • עלות רכישת הבית/הדירה - ניתן להכיר חלק יחסי של הוצאות הפחת (מעלות הדירה) והריבית על המשכנתא אך יש להיזהר שלא לקחת חלק יחסי גבוה מידי כדי לא לאבד זכויות אחרות כגון מכירת דירת מגורים בפטור ממס או פטור ממס רכישה.

  • הוצאות שכירות - אם הבית/דירה בשכירות וכדי להכיר בחלק היחסי של הוצאות השכירות יש לשים לב שעל הוצאות אלה חלה חובת ניכוי מס במקור – מה שמביא את משכיר הדירה לחיוב במס על הכנסותיו משכירות שלעתים הוא פטור מהכנסות אלה עקב ייעוד השכירות למגורים בלבד.

  • ללא ניכוי מס למשכיר או קבלת אישור על פטור מניכוי מס מהמשכיר - לא ניתן להכיר בהוצאות שכירות בעסק.


מעוניינים לדעת עוד? פשוט תרימו טלפון: 077-7506123